Başvuru sürecinde diğer fiyat kategorilerini kabul edersem ne olur?